Gekoppeld aan ons 100-jarig jubileum in 2018 hebben wij een nieuw sponsorplan ontwikkeld. Wij zijn erg blij dat wij destijds veel bedrijven en personen bereid hebben gevonden om ons jaarlijks met een vaste bijdrage te ondersteunen. Ook daarna hebben zich bedrijven aangesloten.

Alleen daardoor zijn we in staat om periodiek een groot concert of evenement te organiseren.

Onze hartelijke dank aan onderstaande sponsoren!

Heeft u ook belangstelling om onze vereniging te sponsoren?
Neem dan contact op met onze penningmeester Jan Vermazeren (06-22727297) en vraag naar de mogelijkheden en ons sponsorplan.