Mit de muziek mit

Tijdens en na de vele gebeurtenissen in het dorp, die Moed en IJver zijn opgeluisterd hoor je vaak: wat moesten we toch zonder muziek in ons dorp!
Bij kerkelijke gebeurtenissen en gelegenheden zoals carnaval, recepties en jubilea, altijd is de muziekvereniging present en luistert deze op.
De muziekvereniging vervult in het dorp een heel belangrijke functie en voorziet tevens in een behoefte om muzikanten hun hobby te kunnen laten uitoefenen.
Een vereniging waar ook heel veel jeugdige muziekliefhebbers deel van uitmaken
In 2005 hebben enkele inwoners de koppen bij elkaar gestoken en een vereniging opgericht, de

Vriendenclub Mit de Muziek Mit.

Het doel van deze vereniging is om de muziekvereniging zowel moreel als financieel te ondersteunen. Niet altijd zijn de vrienden echte muziekliefhebbers, maar ze koesteren allen de gedachte dat in een dorp muziek moet zijn, omdat deze een duidelijke plaats inneemt in de Blitterswijckse gemeenschap.
De leden worden regelmatig van informatie voorzien over de activiteiten van de muziekvereniging en onder andere door een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden.
De leden betalen jaarlijks 50 euro contributie. In overleg met het bestuur van Moed en IJver wordt bekeken op welke manier hiermee de muziekvereniging kan worden geholpen.
Het bestuur kan haar wensen kenbaar maken en de vrienden bepalen uiteindelijk waar ze het aan besteden. Dit kan zijn voor een uitbreiding van het instrumentarium, de uitrusting of voor de jeugdopleiding.
Het mag duidelijk zijn dat de jaarlijkse financiële steun heel belangrijk is, maar de morele steun en het onder de aandacht brengen en op de hoogte houden van de activiteiten van de muziekvereniging is tevens een belangrijk onderdeel.
Als u na het lezen van bovenstaande denkt, ik zou ook best lid willen worden, neem dan contact op met een van de onderstaande personen.
Elk nieuw lid is welkom en op deze wijze zorgt u ervoor dat er muziek in ons dorp blijft.

Het bestuur van Mit de Muziek Mit,
Hay Hofmans, voorzitter
Jozé Ingenpass, secretaris
Marjo Swinkels, penningmeester.