Hoe zou ons leven zijn zonder muziek?
Er naar luisteren, en nog beter: zelf muziek maken. Het verrijkt ons leven, het doet iets met ons!
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met muziek, en dit zo breed mogelijk. Gelukkig kan dat in Blitterswijck op een zeer laagdrempelige manier.

Bassischool St. Anna biedt alle leerlingen vanaf groep 3 “muziek in de klas” aan. Elke groep krijgt één uur per week les van een professionele docent. De kinderen krijgen algemene muzikale vorming, waarbij kennis wordt gemaakt met allerlei soorten muziek en instrumenten.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 werkt Moed en IJver hierin samen met de school en levert hieraan een financiële en inhoudelijke bijdrage.


Blokfluiten
Door deel te nemen aan de blokfluitlessen wordt een basis gelegd, waarop straks verder kan wor-den gebouwd. De kinderen leren noten lezen en alleen/samen spelen. De opleiding duurt één schooljaar en wordt afgesloten met een diploma. De opleiding wordt op school en aansluitend aan schooltijd gegeven door muziekschool Crescendo.

Instrument
Aansluitend kan gekozen worden om door te gaan op een instrument naar keuze (koper, riet of slagwerk). Gestart wordt met de opleiding voor diploma A, het basisdiploma. De meeste leerlingen gaan daarna door voor diploma B. Inmiddels kan men ook mee gaan spelen in het grote orkest.
Sommige leerlingen gaan nog door voor diploma C en een enkeling voor diploma D.
De opleidingen worden op school of dicht in de buurt gegeven door bevoegde docenten van mu-ziekschool Crescendo en/of uit een regionale pool.

Samen spelen
Het is belangrijk dat leerlingen langzaam kunnen wennen aan de overstap naar de fanfare.
Wat gevorderde leerlingen kunnen meespelen in No Limit in Venray, het jeugdorkest van de Federatie Muziekverenigingen Venray.

INFORMATIE
Wilt u meer informatie over onze jeugdopleiding, de mogelijkheden en de kosten?
Neem dan contact op met ons secretariaat.